Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

 

 

Koszt jednogodzinnej wizyty wynosi 80,00 Euro.

Kasy chorych z reguły nie przejmują powyższych kosztów.